Zoek de waarheid

Ongetwijfeld is de Bijbel hier en daar moeilijk te begrijpen. Er zijn gedeeltes die duidelijk zijn, maar andere gedeeltes (of misschien het overgrote deel) zijn moeilijk voor de gewone man te begrijpen.
Als je de Bijbel letterlijk neemt dan is de Bijbel over het algemeen een duidelijk en begrijpelijk boek. Bijvoorbeeld, als je leest over de watervloed dan denk je al gauw dat het over de hele aarde gaat. Of, als je boek Openbaring letterlijk neemt, dan het lijkt net alsof boek gaat over het einde van de fysieke wereld met een oordeel over de goddelozen.
Het neemt over het algemeen veel tijd om uit te zoeken wat nou de boodschap van de Bijbel werkelijk inhoud. En omdat het veel werk in beslag neemt, is de gewone man er niet toe genegen om echt op zoek te gaan naar de waarheid tenzij hij of zij er veel tijd in te steekt. De meeste mensen zullen dat niet doen maar luisteren naar wat anderen er over zeggen hebben en nemen dat voor waar aan, een soort “blind faith”. Ik was ook een van die mensen, totdat ik werd wakker geschud.
Dus, hier ben ik nu, ik heb mij ontdaan van mijn vorige geloofsovertuiging en vroeg mij af, waarom eigenlijk? Waarom zou God toegestaan hebben dat de Bijbel geschreven is in een stijl, in teksten, in verhalen etc. die de mensen vaak vreemd in de oren klinken? Ik had altijd het idee dat God wilde dat de mensen Hem goed begrepen. Maar de meeste mensen doen dat niet. Zij zien God door troebele lenzen, en vervolgens handelen ze er ook naar. Ze moorden, handelen immoreel, ze verleiden, ze liegen, en ze brengen de tijd door met filosoferen, maar waarover? Over een God waar ze door de tijd heen zelf zorgvuldig een beeld van gecreëerd hebben.

Dus opnieuw, waarom heeft God de Bijbel zo moeilijk leesbaar gemaakt ?

Het lijkt een beetje naïef te denken, dat de diepten en rijkdommen van God over een nachtje slapen in een keer duidelijk gemaakt wordt. Het kost daarom veel tijd, geduld en inspanning om te groeien in de kennis van God. En eerlijk gezegd de meesten willen dat eenvoudig niet. Wat mij betreft, niet het Woord dat verandert, maar ik ben veranderd. Sommige mensen hebben niet de verwachting te veranderen of willen dat gewoon niet, maar ik wel. Ik wil zijn als David die plezier had in te kennen de diepten van God en Hem te zoeken met grote passie en volharding. Het is eigenlijk zo, hoe meer je Hem leert kennen, hoe meer je zijn liefde, kracht en waarheid gaat leren ervaren, die God overigens zelf in jou gaat uitwerken. En dan nu…

 Waarom deze site?

De kerk heeft enkele eeuwen geleden een bepaald denken aangenomen over de eindtijd en vervolgens is dat door iedereen gekopieerd. Al eeuwen lang verwachten de mensen een spoedige wederkomst van Jezus! Als jij op onderzoek uitgaat dan zal je gaan ontdekken hoeveel schade dat al heeft aangericht en nog volop doet, het legt mensen lam en het steelt visie voor de toekomst en Gods perspectief. Er lijkt iets niet te kloppen. De eerste christenen geloofden dat de wederkomst van Jezus in hun generatie zou plaats vinden. De hedendaagse christenen geloven stellig dat Jezus in deze generatie terugkomt, dus nu toch echt spoedig. Het woord spoedig moet wel een rekbaar begrip zijn, tenslotte is één dag voor de Here als duizend jaar, toch?….. Zou Jezus dat zo bedoeld hebben?
Op dit ogenblik is er over de hele wereld een nieuwe reformatie aan het ontstaan die ontdekt heeft dat deze eindtijd leer niet Bijbels is en haaks staat op Gods plan met deze wereld. Deze website is daar een uitvloeisel van. De artikelen op deze website zijn voor jou ter overweging en voor opbouw van je geloof en bij deze raad ik je aan dat jij jezelf toestaat dat het Woord en de Geest van God jou laat overtuigen van Zijn waarheid.

De inhoud van deze website is niet het werk van uitsluitend één man, maar is het werk van velen die gearbeid hebben voor onze soevereine Heer en Redder Jezus Christus, om Zijn volk en natie te stichten en bewaren. De artikelen op deze website zijn niet bedoeld om iemand te kwetsen of te iemand veroordelen, maar om op te bouwen, en dat is het enige doel. En dan nog dit……

Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Moge God je rijkelijk zegenen.

Opmerking: Ik heb veel nuttig materiaal gevonden op grotendeels Engelstalige websites en archieven die betrekking hebben op dezelfde onderwerpen. Vanwege dezelfde geaardheid van de onderwerpen zijn er studies of gedeelten daarvan die overeenkomen met andere bronnen met dezelfde interpretaties. Als u de Engelse taal machtig bent daag ik u uit om daar naar op zoek te gaan….

The truth is not for all men, but only for those who seek it…. Ayn Rand

 

Anne Salomons